INTERLINGUA, jazykový klub 74, s.r.o. ,,v likvidácii"